Pagina afdrukken » Vaandelactie


Tijdens een brand in het verenigingsgebouw in 1996, zijn de vaandels van Hosanna verwoest. De vereniging beschikte over 2 vaandels. De oudste dateerde uit halverwege de jaren ‘30 en de jongste uit medio jaren ‘50, een paar jaar nadat Hosanna het predikaat “koninklijk erkend” in 1947 ontving.

Herman en Gerda Wiertz en Linda Oosterveld hebben het plan opgevat om geld bijeen te zamelen voor een nieuw vaandel. Door middel van verschillende acties en fondsenwerving hopen zij een aardig geldbedrag bij een te halen. De “vaandelcommissie” hoopt de vereniging dan bij haar 80-jarig bestaan in 2012 een nieuw vaandel te kunnen aanbieden.

Als u een donatie wilt doen t.b.v. het nieuwe vaandel of informatie wilt verkrijgen, stuur dan een e-mail naar de vaandelcommissie of neem contact op met de secretaris: 033-4728110.


© Copyright 2009 MASteebeek / Sitemap