Pagina afdrukken » Chr. Muziekvereniging Hosanna


Hosanna werd opgericht door een aantal leden van de Christelijke Jongelingen Vereniging Emanuel. Deze leden van Emanuel waren het niet eens met het beleid van hun bestuur.Daarom richtte zij op 15 november 1932 de Christelijke Muziekvereniging Hosanna op.

Doordat de oprichting van Hosanna in de crisisjaren plaatsvond, had men veel moeite de vereniging financieel gezond te houden. En toen kwam er ook nog de Tweede Wereldoorlog bij. Een vereniging kon blijven voortbestaan wanneer zij lid werd van de Reichskulturkammer van Joseph Goebbels, Rijkspropagandaminister van Hitler Duitsland. Als verzet tegen de Duitse bezetting deed Hosanna hier niet aan mee. De instrumenten moesten noodgedwongen onderduiken en Hosanna ging een lange "winterslaap" tegemoet. Maar toen de bevrijding een feit was, werden de instrumenten weer tevoorschijn gehaald en de bevrijdingsfeesten muzikaal opgeluisterd.

Op 29 oktober 1947 werd Hosanna koninklijk erkend. In de vijftiger jaren begon Hosanna een plaatsje te veroveren in de hoogste regionen van de concert- en de marsafdeling. Zo bereikte Hosanna de zestiger jaren, haar glorietijd. Een tijd waarin met het Concertorkest, dat meer dan 50 leden telde, concerten werden gegeven en op straat werd gemarcheerd bij diverse festiviteiten. In die zelfde glorietijd werd ook mee gedaan al tal van concoursen in de hoogste afdelingen. Daar sleepte Hosanna de ene na de andere eerste prijs in de wacht. 

Door diverse oorzaken ging het snel bergafwaarts en werd eind jaren zeventig een echt dieptepunt voor Hosanna. Het ledental liep snel terug, waardoor slechts met een twaalftal leden werd gemusiceerd. Besloten werd om in 1978 een jeugdkorps in het leven te roepen, de Marchingband. Hosanna kwam weer tot bloei en telde eind jaren tachtig zo'n 90 leden, waarvan ongeveer 40 jeugdleden.

In 1996 diende zich het volgende dieptepunt aan. Het verenigingsgebouw aan de Puntenburgerlaan 402, dat zojuist was uitgebreid, werd door een inbreker in brand gestoken. Het gebouw brandde nagenoeg helemaal uit. Zowel alle uniformen, (reserve-)instrumenten, het prachtige vaandel als de totale muziekbibliotheek ging verloren. Ruim een jaar later was het gebouw weer opgeknapt en kon er weer aan de toekomst worden gewerkt.

In 2007 werd besloten om met het Leerlingenorkest, de voormalige Marschingband, te gaan stoppen. Daarvoor in de plaats kwam de Orkestklas. Onder het motto "Toeteren is Vet Cool" werd een nieuw tijdperk voor de jeugdleden ingeslagen. Ook het Concertorkest is aardig aan de weg aan het timmeren, mede door haar nieuwe dirigent Alwin Liew-On. Dhr. Liew-On heeft, sinds zijn aanstelling in 2006, het niveau van het Concertorkest aardig omhoog gehaald.

Anno 2009 telt Hosanna zo'n 35 leden en blijft zij aan de toekomst werken.
                      De Chr. Muziekvereniging Hosanna in 1937, zij viert dan haar 5-jarig bestaan© Copyright 2009 MASteebeek / Sitemap