Wat is een donateur voor Hosanna? Simpel, een donateur is onontbeerlijk voor het bestaansrecht en voortbestaan van een muziekvereniging als Hosanna Amersfoort. In onze ogen is een donateur van Hosanna niet alleen iemand die ons geldelijk ondersteunt, maar vooral iemand die het belangrijk vindt dat er in onze samenleving ruimte is voor muziekverenigingen als Hosanna. Iemand die met ons vindt dat het belangrijk is om de jeugd een (nieuwe) hobby bij te brengen, die men jarenlang kan uitoefenen. Gelukkig word Hosanna als sinds jaar en dag gesteund door een groot aantal donateurs, waarvoor wij dan jaarlijks ons Jaarconcert geven.

Als U ook vindt dat wij een belangrijke taak in onze samenleving vervullen en u bent nog geen donateur? Meld U zich dan nu aan voor een minimum bedrag van €7,50 per jaar. Als dank hiervoor ontvangt u twee gratis toegangskaarten voor ons Jaarconcert.


U kunt zicht aanmelden als donateur (minimaal € 7,50 per jaar) door het overmaken van uw bijdrage op postbanknummer 42.95.680, o.v.v. donatie.

U kunt ook onderstaande antwoordstrook invullen en ons machtigen uw donatie jaarlijks automatisch van uw bank-/girorekeningnummer af te schrijven. In dit geval is de minimumdonatie € 12,00 per jaar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Print- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Naam + voorletters: ……………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

Postcode + plaats: …………………………………………………………………….

(Post)bankrekening: …………………………………………………………………..

Naam Bank: …………………………………………………………………………….

Bedrag donatie: ………………………………………………….(min. € 12 per jaar)

Datum + handtekening: ………………………………………………………………

Verklaart dat hij/zij Hosanna machtigt om bovengenoemd bedrag jaarlijks van bovengenoemd bank-/girorekening te incasseren. De donateur kan schriftelijk het donateurschap opzeggen bij de penningmeester. De automatische afboeking kan binnen 1 maand door de donateur worden teruggevorderd, middels een schriftelijk verzoek tot terugboeking.

Te zenden naar de secretaris Jim van Leersum Jr., Edelingenstraat 6, 3813 DT Amersfoort


© Copyright 2009 MASteebeek / Sitemap